สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น click
เอกสารประกวดราคาเลขที่ 5/2564 click
TOR click
BOQ click