ปรับปรุงเครื่องเล่นภายในส่วนจัดแสดงหมีหมา-หมีควาย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ปรับปรุงเครื่องเล่นภายในส่วนจัดแสดงหมีหมา-หมีควาย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น click