ดูแลพื้นที่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ขอนแก่น ยังคงมั่นดูแลพื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื่นให้พื้นที่น่าเที่ยวทุกวัน #สู้COVID19 #สู้ไปด้วยกัน