ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น