พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Gold Awards) ครั้งที่ 13 รางวัลยอดเยี่ยม ครั้งที่ 13 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564