Covid free setting

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดอำเภอเขาสวนกวาง ร้านไก่ย่าง และสวนสัตว์ขอนแก่นตามมาตรการ Covid free setting ณ สถานีน้ำมัน ปตท. เขาสวนกวาง โดยนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธี