รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมพื้นที่

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยื่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่น ตรวจสอบมาตรการป้องกัน โควิด-19 ตามมาตรการป้องกัน โดยนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ