นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ครัั้งที่ 5/64

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิแวดล้อม ครั้งที่ 5/64 (นอกสถานที่)​ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ขก ผ่านระบบ Video Conference โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน