นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมสวนสัตว์ขอนแก่นและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น

ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมสวนสัตว์ขอนแก่นและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น