นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น