พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Gold Award) ครั้งที่ 13 (รางวัลกินรี)

ในวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2565 ว่าที่พันตรีนรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Gold Award) ครั้งที่ 13 (รางวัลกินรี) รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยเชิญนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลให้กับนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น