ร่วมประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น ในคราวการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ชั้น 2