ทำพิธีตั้งศาลปะกำและไหว้ขอพรศาลพ่อปู่ประจำสวนสัตว์ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2565 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน
ทำพิธีตั้งศาลปะกำประจำสวนสัตว์ขอนแก่น และไหว้ขอพรศาลพ่อปู่ประจำสวนสัตว์ขอนแก่น เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565