เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน ครั้งที่ 14

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม  2565 สวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน  ครั้งที่ 14 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น โดยมี น.สพ. ยรรยง วีระวัฒนตระกูล นายสัตวแทพย์ 5 เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้