เถลิงศกใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมใจ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

 รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565