สวนสัตว์ขอนแก่น ปลูกต้นไม้ขาย เพิ่มรายได้ สู้โควิด

สวนสัตว์ขอนแก่น ทำการเพาะต้นไม้ทีมีอยู่ภายในบริเวณสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคลและสมุนไพร โดยนำมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวในราคาที่ย่อมเยา