สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

    สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
   วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมใจทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยมีนายณรงวิทย์  ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ รดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณภายในสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ทุกต้นได้ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ สำหรับการดูแลต้นไม้ของสวนสัตว์ขอนแก่น มีการบำรุงดิน บริเวณรอบโคนต้นไม้ โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ผลิตจากการนำมูลสัตว์ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นผสมกับใบไม้จากการเก็บกวาดใบไม้ภายในพื้นที่ จากนั้นนำมาผสมกันหมักเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์อีกส่วนหนึ่งได้ทำการจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย
  สำหรับท่านใดที่สนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ของสวนสัตว์ขอนแก่น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนายพัลลภ ปานขาว เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลปุ๋ยอินทรีย์ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8838974 หรือ ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 086-4594192  ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ