เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน ครั้งที่ 16

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 สวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน ครั้งที่ 16 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น โดยมี น.สพ. ยรรยง วีระวัฒนตระกูล นายสัตวแทพย์ 5 เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้