สวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมใจทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  โดยมีนางทิพาวดี  กิตติคุณ ได้รับมอบหมายจากนายณรงวิทย์  ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นตัวแทนผู้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อทดแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ อีกทั้งเพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันและการลดภาวะโลกร้อน