วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

5 มิถุนายน 2565 วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
สวนสัตว์ขอนแก่นปลูกต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ได้นำต้นมะค่าโมง จำนวน 50 ต้น ปลูก ณ บริเวณบ่อพักน้ำส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส พร้อมนำมูลของฮิปโปโปเตมัสจากธรรมชาติมาใช้เป็นปุ๋ยแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป