สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายชมรมรัฐวิสาหกิจ "อาสาปลูกป่า"

สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายชมรมรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม "รัฐวิสาหกิจขอนแก่น อาสาปลูกป่า”ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น