สวนสัตว์ขอนแก่นจัดประกวดวาดภาพหินสามมิติ

สวนสัตว์ขอนแก่นจัดประกวดวาดภาพหินสามมิติ เพื่อเปิดโอกาสให้ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบรรดาใจให้กับเยาวชน และผู้รักในงานศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าผ่านการสื่อสารโดยใช้หิน ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในการส่งต่ออารมณ์และความรู้สึกด้วยการวาดภาพ เพื่อให้ทุกชีวิตได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ร่วมใจกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่สืบไป