สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า

นายณรงวิทย์  ชดช้อย ผู้อำนววยการสวนสัตว์ขอนแก่น ส่งมอบความรับ การดูแลเอาใจใส่ให้กับลิงขนาดเล็ก โดยการให้ยางไม้สังเคราะห์กับลิงขนาดเล็ก ได้แก่ ลิงกระรอก,ลิงมาโมเสท,ลิงทามาริน ในธรรมชาติ การหาอาหารของลิงเล็กจะกินยางไม้ในธรรมชาติ ที่ได้จากใบไม้ผลไม้ที่เก็บจากต้นไม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการให้ยางไม้จากธรรมชาติ โดยการตัดหรือหักกิ่งมาให้ แต่ด้วยระยะเวลาและปริมาณไม่เพียงพอจึงเลือกใช้ ยางไม้สังเคราะห์ ซึ่งยางไม้สังเคราะห์มีโปรตีนและสารอาหารครบถ้วนตามธรรมชาติ เป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีให้สัตว์ป่า ลดความเครียด เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดี