สวนสัตว์ขอนแก่น สร้างห้องน้ำใหม่ให้ตัวกินมดยักษ์

นายณรงวิทย์  ชดช้อย ผู้อนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า การดูแลสัตว์ป่า ตัวกินมดยักษ์ในสวนสัตว์ขอนแก่นต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เราจะดูแลเรื่องความสะอาดส่วนจัดแสดงอยู่สม่ำเสมอ โดยครั้งนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตัวกินมดยักษ์ โดยการสร้างหินเทียมรอบอ่างน้ำ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางภูมิทัศน์ ซึ่งตัวกินมดยักษ์จะเข้าไปในอ่างน้ำเมื่อเวลาที่ต้องการจะขับถ่าย ถือเป็นการปรับให้มีความหลากหลายและเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ตัวกินมดยักษ์มีที่อยู่ได้สะดวกสบายไม่เครียด และมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อ "ความสุขกาย สบายใจของสัตว์ป่า"นั่นเอง