สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สัตว์ป่าที่มาอยู่ภายในสวนสัตว์นั้น จะเป็นการอาศัยต่างถิ่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ อาจจะเกิดการลืมพฤติกรรมตามธรรมชาติและเครียดได้ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า มาส่งมอบความรัก การดูแลเอาใจใส่ให้กับ "เมียร์แคท" โดยการนำไข่นกคาสโซวารี่มาฝังดินเพื่อให้เมียร์แคทได้ขุดค้นหา  ไข่นกคาสโซวารี่ที่นำมานั้นจะเป็นไข่ที่ไม่มีการปฏิสนธิซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องทิ้ง ซึ่งตามธรรมชาติของเมียร์แคทจะชอบขุดดินหาอาหาร และมีประสาทรับกลิ่นที่จมูกไวมาก เป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ป่า เพื่อกระตุ้นการค้นหา ลดความเครียด เพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดี