สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม “ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ ” เมื่อคุณหมุนเวียน ครั้งที่ 28

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นมอบหมายให้ น.สพ.ยรรยง วีระวัฒนตระกูล นายสัตวแพทย์ 5 เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณ หมุนเวียน ครั้งที่ 28ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น) เป็นประจำทุกเดือน โดยครั้งนี้ได้นำพลาสติกและฟิล์มยืดจำนวน 2.6 กิโลกรัม และ กล่องเครื่องดื่มUHT จำนวน 1.6 กิโลกรัม เพื่อรวบรวมส่งต่อให้โครงการวนและโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการร่วมรณรงค์ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้นำไปสู่การลดปริมาณขยะ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับโรงเรียนและระดับเมืองเพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนสืบไป