ADOPTION AN ANIMAL : โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดทำโครงการ Adopt an animal (โครงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สัตว์ป่า) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ และสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตเมตตาและท่านผู้ใจบุญรักการทำบุญให้กับสัตว์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ Adopt an animal (โครงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สัตว์ป่า) เพื่อช่วยสนับสนุนในการบำรุงดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ ส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้าน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ขอนแก่น สนับสนุนการศึกษาวิจัย และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชาติ โดยแบ่งการสนับสนุนอุปถัมภ์สัตว์ป่าแบ่งออกเป็น 5 วิธี คือ

1. กลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ช้าง แรด สิงโตแอฟริกา สิงโตขาว เสือโคร่งอินไซนิส และ สิงโตขาว สามารถแบ่งการอุปถัมภ์สัตว์ป่าออกเป็นรายวัน 500 บาท , รายเดือน 15,000 บาท และ รายปี 180,000 บาท 2. กลุ่มสัตว์ขนาดกลาง ได้แก่ ฮิปโปโปเตมัส ฮิปโปโปเตมัสเคระ ยีราฟ ม้าลาย ออริกว์การ์เซล อูฐโหนกเดียว คูดูใหญ่ หมีหมา หมีควาย และ เลียงผา สามารถแบ่งการอุปถัมภ์สัตว์ป่าออกเป็นรายวัน 200 บาท , รายเดือน 6,000 บาท และ รายปี 72,000 บาท 3. กลุ่มสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ แมวน้ำ หนูยักษ์คาปิบาร่า ไฮยีน่า ลีเมอร์หางแหวน ลิงกระลอก ลิงบาบูนฮาร์มาไดอัส ค่างห้าสี จิงโจ้แดง วัลลาบี้เผือก เมียร์แคท ตัวกินมดยักษ์ เก้งเผือก สามารถแบ่งการอุปถัมภ์สัตว์ป่าออกเป็นรายวัน 100 บาท , รายเดือน 3,000 บาท และ รายปี 36,000 บาท
4. กลุ่มสัตว์ปีก ได้แก่ ฟลามิงโก นกแก้วมาคอว์อกเหลือง/อกส้ม นกแก้วแอฟริกันเกรย์ นกแก้วซันคอนัวร์ และนกกาบบัว สามารถแบ่งการอุปถัมภ์สัตว์ป่าออกเป็นรายวัน 100 บาท 5. การสนับสนุนตามกำลังศรัทธา (บริจาคแบบครั้งเดียว) นอกจากนี้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Adopt an animal (โครงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สัตว์ป่า) จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.สำหรับผู้ที่อุปถัมภ์สัตว์ป่าจำนวน 5,000 บาท - ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านเพจ สวนสัตว์ขอนแก่น - รับบัตร VIP Card อายุ 1 ปี * ฟรีค่าบัตรผ่านประตู สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน พร้อมที่จอดรถยนต์ 1 คัน /พร้อมรับชมการแสดงความสามารถพิเศษของแมวน้ำฟรี
2.สำหรับผู้ที่อุปถัมภ์สัตว์ป่าจำนวน 6,000 - 10,000 บาท - ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านเพจ สวนสัตว์ขอนแก่น - รับบัตร VIP Card อายุ 2 ปี * ฟรีค่าบัตรผ่านประตู สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน พร้อมที่จอดรถยนต์ 1 คัน /พร้อมรับชมการแสดงความสามารถพิเศษของแมวน้ำฟรี - ติดตั้งป้ายพร้อมชื่อ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือโลโก้ บริเวณหน้าส่วนจัดแสดงที่อุปถัมภ์สัตว์ป่า 3.สำหรับผู้ที่อุปถัมภ์สัตว์ป่าจำนวน 10,000 บาท (ขึ้นไป) - ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านเพจ สวนสัตว์ขอนแก่น - รับบัตร VIP Card อายุ 1 ปี * ฟรีค่าบัตรผ่านประตู สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน พร้อมที่จอดรถยนต์ 1 คัน /พร้อมรับชมการแสดงความสามารถพิเศษของแมวน้ำฟรี - ติดตั้งป้ายพร้อมชื่อ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือโลโก้ บริเวณหน้าส่วนจัดแสดงที่อุปถัมภ์สัตว์ป่า - ร่วมป้อนอาหารและถ่ายภาพกับสัตว์ป่าแบบ Exclusive สำหรับท่านใดที่สนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการการเลี้ยงดู สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความเมตตา อนุรักษ์สัตว์ป่า ให้ยั่งยืนตลอดไป ผ่านโครงการ Adopt an animal (โครงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สัตว์ป่า) สามารถสนับสนุนและสมทบทุนโครงการได้โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรงไทย ชื่อบัญชี: กองทุนเพื่อหมีแพนด้า / เลขที่บัญชี 006-0-23655-8 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรายได้ ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.086-4594192