สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ วิสาหกิจ" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ บริเวณ ด้านหน้าเรือนพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้าง สวนสัตว์ขอนแก่น ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม " สภากาแฟ วิสาหกิจ " ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าเรือนพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (3 ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว ถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีและการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ภารกิจและกิจกรรรมของหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (3 ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟ วิสาหกิจ” ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ ได้พาหน่วยงานต่างๆเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และ โรงไฟฟ้าขยะเคลื่อนที่ (โรงไฟฟ้าน้ำพอง) ของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย