สวนสัตว์ขอนแก่น หารือร่วมกับ ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินงานกิจกรรมโครงการเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park)

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 คุณสิทธิพร อาจารย์ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้หารือร่วมกับ นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) ณ สวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมทั้งเก็บภาพบริเวณต่างๆ ภายในสวนสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ขอนแก่น ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอพิจารณาผล กาารตรวจสอบของสถาบันศูนย์วิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย และคาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวภายในเร็วๆนี้