สวนสัตว์ขอนแก่่น เข้าร่วมอบรม Thailand Sustanable Tourism ค่าย Low - Carbon Tourism ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์

นายณรงวิย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้ นายชวนกร ชินโชคเจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ และนาบไพโรจน์ ภู่รจนา หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจ และสารสนเทศ  เดินทางเข้าร่วมอบรม Thailand Sustanable Tourism  ค่าย  Low - Carbon Tourism ในวันที่  31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์  โดยมีนายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เป็นประธานเปิดในครั้งนี้