สวนขอนแก่น ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.20 นาที นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้ นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น และ นางทิติยา เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยในการประชุมครั้งนี้นั้นทาง นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ได้แนะนำ นางทิติยา เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ต่อหัวหน้าหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรและหน่วยงาน หลังจากที่ได้เข้ารับตำรงตำแหน่งที่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น