สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยนางทิพาวดี กิตติคุณ รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น นางทิติยา เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย พนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว welcome center

ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางทิพวดี กิตติคุณ รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น นางทิติยา เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย พนักงานลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในครั้งนี้ด้วย