เฝ้าระวัง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

สวนสัตว์ขอนแก่น โดยนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์แก่น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์มีการคัดกรองเฝ้าระวังและให้วิทยากรแนะนำให้ความรู้และวิธีการป้องกันเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทั้งพนักงานสวนสัตว์และนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)