ติดต่อเรา

สวนสัตว์ขอนแก่น เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40280

ส่วนงาน โทรศัพท์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 086-4556341
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 086-4594192
ฝ่ายการศึกษา 086-4556340
ฝ่ายบำรุงสัตว์ 086-4954191
ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 086-4594193
ฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ 086-4954191