ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

28/03/2023
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3 (3-6) ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา
23/03/2023
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แ่ห่งประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ 3 (3-6) ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
21/03/2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันฯ
21/03/2023
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
15/03/2023
ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ