• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 5 (พืชอาหารสัตว์) รอบที่ 2 18/04/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๕๐-๖๐๒๙ กรุงเทพมหานคร เลขครุภัณฑ์ สขก.พ.๒-๑๓/๖๒ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ 6 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/01/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง 15/12/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำงบประมาณ 2566 13/12/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 03/11/2022

 • test 03/10/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 03/10/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 30/09/2022

 • ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวดาว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 01/08/2022

 • ปรับปรุงเครื่องเล่นภายในส่วนจัดแสดงหมีหมา-หมีควาย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 01/08/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงส่วนจัดแสดง Rock Hyrax สวนสัตว์ขอนแก่น 01/08/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ 6 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28/01/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนักล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 03/12/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบ 2565 19/11/2021