• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการ ร้านจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่ม ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยว บริเวณสถานีแรด ครั้งที่ 2 11/09/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้าบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี 31/08/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้าบริหารจัดการบ้านพักแค้มป์ปิ้ง ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี 31/08/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 1 ปี 26/06/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำนวน 10 ราย ระยะเวลา 1 ปี 26/06/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสัตว์ ประเภทที่ 5 (พืชอาหารสัตว์) รอบที่ 2 18/04/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเอกสารประกวดราคาอาหารสัตว์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 16/12/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 24/11/2022

 • ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/10/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 30/09/2022

 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 08/09/2022

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 02/09/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022