• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสัตว์ ประเภทที่ 5 (พืชอาหารสัตว์) รอบที่ 2 18/04/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเอกสารประกวดราคาอาหารสัตว์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 16/12/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 24/11/2022

 • ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/10/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 30/09/2022

 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 08/09/2022

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 02/09/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ 6 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 30/12/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 18/11/2021

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 26/10/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาวื้อเครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง 13/09/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 25/08/2021