• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 5 (พืชอาหารสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 01/03/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 6 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 01/12/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 16/11/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ 6 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 23/12/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 18/11/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21/07/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/06/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 27/01/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศแผนจัดซื้ออาหารสัตว์ 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2564 17/12/2020

 • ประกาศแผน-อาหารและเครื่องดื่ม แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทค่ายพักแรม ๑ คืน ๒ วัน สวนสัตว์ขอนแก่น 20/10/2020

 • ประกาศแผน-อาหารและเครื่องดื่ม แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประเภทการเรียนรู้ ๑ วัน สวนสัตว์ขอนแก่น 20/10/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/09/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างออกแบบ จำนวน 6 รายการ 02/04/2020

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 อาหารสัตว์ จำนวน ๕ ประเภท ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 01/04/2020

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 31/03/2020