• สัญญาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019

 • สัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019

 • สัญญาจ้างระบบเสียงตามสายค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019

 • สัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019

 • สัญญาซื้อขายตู้ Kiosk ทัชสกรีน สวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019

 • สัญญาซื้อขายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 07/03/2019

 • สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

 • สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์อาหารบริเวณส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

 • สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์อาหารบริเวณส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

 • สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณุปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

 • สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

 • สัญญาซื้อขายเครื่องวัดสัญญาณชีพ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

 • สัญญาซื้อขายเครื่องวัดค่าเคมีในเลือดสัตว์บนแถบทดสอบ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

 • สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018